محور صنعت تامین کننده ابزارالات – تجهیزات صنعتی هیدرولیک – پنوماتیک – کارگاهی – جوش و برش تراشکاری – ایمنی - جابه جایی کالا

 

تامین کننده  ابزارالات – تجهیزات صنعتی

هیدرولیک – پنوماتیک – کارگاهی – جوش و برش

تراشکاری – ایمنی  - جابه جایی کالا

 

محصولات ویژه محور صنعت