محور صنعت

محور صنعت تامین کننده ابزارالات – تجهیزات صنعتی هیدرولیک – پنوماتیک – کارگاهی – جوش و برش تراشکاری – ایمنی - جابه جایی کالا