شماره های تماس

پلی گستر 02133964111

شرکت پلی گستر ارائه کننده و تامین کننده محصولات کنتور و کنتور آب می باشد.


دفتر نمایندگی
شماره های تماس
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
  • ۳۳۹۴۰۰۴۳ ۰۲۱
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱
  • ۳۳۹۲۴۴۸۰ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۳۳۹۸۳۴۹۱ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78