کنتور فلنجی اب بان

کنتور فلنجی اب بان
کنتور فلنجی اب بان

کنتور فلنجی آب بان یک وسیله اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری دبی آب در شبکه‌های آبیاری و بهره‌برداری از منابع آب استفاده می‌شود. این نوع کنتورها عمدتاً برای برنامه‌ریزی صحیح و بهینه‌سازی مصرف آب در سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شوند.
عملکرد کنتور فلنجی بسیار ساده است. آب وارد دستگاه می‌شود و درون یک شدت‌سنج مانند پره‌های دوشاخی قرار می‌گیرد. سپس پره‌ها با توجه به شدت جریان آب به اندازه‌گیری شده باز می‌شوند و بسته می‌شوند. این پره‌ها باعث ایجاد تغییر فشار در دستگاه شده و یک پالس الکترونیکی به عنوان سیگنال خروجی تولید می‌شود. با توجه به تعداد پالس‌های تولید شده در یک بازه زمانی، با استفاده از الکترونیک و نرم‌افزار مربوطه، میزان دبی آب قابل اندازه‌گیری و ثبت می‌شود.
تمامی داده‌های اندازه‌گیری شده توسط کنتور فلنجی قابل استفاده در سیستم‌های اتوماسیون شده و مدیریت هوشمند آبیاری می‌باشد. با استفاده از این داده‌ها، می‌توان بازده آبیاری را بهبود بخشید، آبیاری را به صورت بهینه مدیریت کرده و از هدررفت آب جلوگیری کرد.


مقایسه محصول