کنتور اب بان نیمه خشک

کنتور اب بان نیمه خشک
کنتور اب بان نیمه خشک

کنتور آب بان نیمه خشک یک تکنولوژی پیشرفته در سیستم های قرائت و اندازه گیری مصرف آب است. این نوع کنتورها به جای استفاده از دیگر روش های سنتی مانند کنتورهای پیچی یا کنتورهای الکترومغناطیسی، از یک سیستم نیمه خشک برای ردیابی و اندازه گیری مصرف آب استفاده می کنند.
عملکرد کنتور آب بان نیمه خشک بسیار هوشمندانه و دقیق است. آن دارای یک حلقه مخروطی می باشد که به طور خودکار با اندازه آب تغییر شکل می دهد. این تغییر شکل حلقه مخروطی به صورت الکترومغناطیسی قابل تشخیص است و اطلاعات مصرف آب را ارسال می کند. پردازنده موجود در داخل کنتور این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و مصرف کننده را مطلع می کند.
تمامی تجهیزات، کنتور آب بان نیمه خشک نیز دارای عمر مفیدی است. عمر مفید این کنتورها به عواملی مانند کیفیت ساخت، محیط استفاده و استفاده‌ی صحیح از آنها بستگی دارد. با این حال، معمولاً عمر مفید یک کنتور آب بان نیمه خشک بین 10 تا 15 سال تخمین زده می شود. با رعایت دستورالعمل های تولید کننده و نیز انجام نگهداری و خدمات دوره‌ای منظم، به عمر مفید این تجهیزات می توان افزوده کرد.


مقایسه محصول