کنتور اب بان خشک - تولید کننده کنتور اب

کنتور اب بان خشک - تولید کننده کنتور اب
کنتور اب بان خشک - تولید کننده کنتور اب

کنتور آب بان خشک (Dry Dial Water Meter) یک نوع کنتور آب است که از سیستم خشک برای اندازه‌گیری میزان مصرف آب استفاده می‌کند. در این نوع کنتور ، بخش اندازه‌گیری و نمایشگر از چرخش آب جدا شده و در یک فضای خشک قرار دارند؛ ضمن این که هیچ گونه تماس خودکار با آب ندارند.


مقایسه محصول