شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر فروش (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر فروش
  • آدرس:
  • خيابان انقلاب - نرسيده به پيچ شمران - روبروي خيابان بهار ساختمان 64 طبقه اول واحد 3

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۷۷۶۳۶۷۸۳-۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۷۷۶۳۷۰۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۷۷۶۳۷۳۶۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۷۷۵۳۶۸۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
   • پست الکترونیک:
  • افسانه آقالومدیریت
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۶۳۶۷۸۳-۵فکس:
  • موبایل:


  دفتر فروش
  شماره های تماس
  • ۷۷۶۳۶۷۸۳-۵ ۰۲۱
  • ۷۷۶۳۷۰۸۹ ۰۲۱
  • ۷۷۶۳۷۳۶۵ ۰۲۱
  • ۷۷۵۳۶۸۰۲ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • آقای رهبری ۹۱۲۱۹۹۷۱۵۳ ۰۰۹۸
  • آقای رهبری ۰۹۱۲۷۰۱۵۲۶۳ ۰۰۹۸
  • ۹۱۰۰۶۸۹۰۵۲ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خيابان انقلاب - نرسيده به پيچ شمران - روبروي خيابان بهار ساختمان 64 طبقه اول واحد 3