چاپ فلزات آسیا آلومینیومی، حلب، ورق آهن، ورق مس، برنج، استنلس استیل

چاپ بر روی کلیه فلزات مسطح از قبیل: ورقه های آلومینیومی، حلب، ورق آهن، ورق مس، برنج، استنلس استیل