شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹

فکس ها

  • فکس:
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • آقای مهدی صالحیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۳۳۹۹فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ٣٣٩٤٧١٥٨
 • موبایل:


دفتر نمایندگی / شعبه کارخانه

مشخصات

  • نام:
  • کارخانه
  • آدرس:
  • کیلومتر ۴۵ جاده خاوران،بعد از پلیس راه شریف آباد،شهرک صنعتی پایتخت(علی‌ آباد)،بلوار کاج، نبش لاله ۹،صندوق پستی ۴۵۶.

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۴۵۷۲۱۹۳ ۲۳۳ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۴۵۷۲۱۹۴ ۲۳۳ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۴۵۷۲۱۹۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
  • آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹ ۰

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵