شیمیایی زارعی

شیمیایی زارعی ، فعال در زمینه واردات ، فروش و خرید مواد شیمیایی از قبیل فلرات ، نمک های فلزی و اکسید فلزات می باشد .