شماره های تماس
  دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

  مشخصات

   • نام:
   • دفتر نمایندگی
   • آدرس:
   • آدرس کارخانه : جاجرود ، سعیدآباد ، کوچه البرز ، پلاک 31

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • تلفکس ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها

   • فکس:
   • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:


  دفتر نمایندگی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۰۲۱
  • تلفکس ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱
  • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۷۳۵۲۳۴۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۹۸۱۴۹۳ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  آدرس کارخانه : جاجرود ، سعیدآباد ، کوچه البرز ، پلاک 31