شماره های تماس
  تماس با ما

  تلفن

   • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۸۲۰۰۷
   • ۰۰۹۸-۲۱- تلفکس ۳۳۹۱۷۹۰۲
   • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۸۴۳۲۶
   • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۸۴۳۸۵


  فکس

   • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۱۷۹۰۲


  پست الکترونیک  وب سایت ها  دفتر مرکزی

  تهران،
  آدرس کارخانه : جاجرود، سعیدآباد، کوچه البرز، پلاک 31


  دفتر نمایندگی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۰۲۱
  • تلفکس ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱
  • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۷۳۵۲۳۴۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۹۸۱۴۹۳ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  آدرس کارخانه : جاجرود ، سعیدآباد ، کوچه البرز ، پلاک 31