شماره های تماس
   محصولات دسته بندی متعلقات سینی کابل

    دفتر نمایندگی
    شماره های تماس
    • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۰۲۱
    • تلفکس ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱
    • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۰۲۱
    • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۰۲۱

    شماره های همراه
    • ۹۱۲۷۳۵۲۳۴۱ ۰۰۹۸
    • ۹۱۲۴۹۸۱۴۹۳ ۰۰۹۸

    شماره های فکس
    • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱

    ایمیل ها

    وب سایت ها

    دفتر مرکزی
    تهران،
    آدرس کارخانه : جاجرود ، سعیدآباد ، کوچه البرز ، پلاک 31