فرتاک اروین پندار

شرکت فرتاک اروین پندار، الکتروموتورهای زیمنس،الکتروموتورهای ABB ،الکتروموتورهای چینی، تولیدکننده مینی ویبره، انواع پمپ ها، پمپ های گریز از مرکز،الکتروگیربکس دنده خورشیدی،پمپ های دنده ای، الکتروموتور ژن،(TSCO)