شماره های تماس

  دفتر نمایندگی / شعبه دفتر اصلی (دفتر مرکزی)

  مشخصات

   • نام:
   • دفتر اصلی
   • آدرس:
   • 60 متری شورآباد - خیابان 8 شمالی - انتهای هشتم - پلاک 32

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۵۶۵۱۹۲۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها

   پست الکترونیک

    • پست الکترونیک:
   • امیر قربانی فرد
   • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۶۵۱۹۲۱۲فکس:
   • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۰۸۵۲۲۲


   دفتر اصلی
   شماره های تماس
   • ۵۶۵۱۹۲۱۲ ۰۲۱

   شماره های همراه
   • ۹۱۲۳۰۸۵۲۲۲ ۰۰۹۸


   ایمیل ها

   وب سایت ها

   دفتر مرکزی
   تهران،
   60 متری شورآباد - خیابان 8 شمالی - انتهای هشتم - پلاک 32