تلفن ها

021-33951467

فکس ها

021-36057523

موبایل ها

09198002467
09128394055

وب سایت ها و ایمیل ها

petro_steelarvand@yahoo.com

آدرس

تهران - خیابان پارک شهر-روبروی پارک شهر -کوچه قورخانه -پاساژ صرافیان جدید