دفتر نمایندگی

فکس ها

021-86037948

وب سایت ها و ایمیل ها

http://pipenetco.ir/fa
info@pipenetco.ir
petro.arad.m@gmail.com

آدرس

میدان ولیعصر - خیابان کریم خان زند - خیابان نجات اللهی - خیابان خسرو - پلاک 45 - واحد 13