پترو کیان 02133981540

انواع فلنج های قابل تهیه از پترو کیان: فلنج اوریفیس فلنج تخت فلنج دنده ای فلنج روکار فلنج ساکت ولد فلنج عینکی فلنج کور فلنج گردن دار فلنج لانگ