نماسازان قرن

فعالیت این شرکت عمدتا در زمینه طراحی و مهندسی، تامین مصالح و اجرای نماهای ساختمانی میباشد.لازمه این فعالیتها بکارگیری دانش فنی به روز شده و توانایی تهیه جزییات اجرایی و دسترسی به مصالح مناسب و جدید است


دریافت فایل

    ادامه...