عاملیت فروش شیر برقی رکسروت

عاملیت فروش شیر برقی رکسروت
عاملیت فروش شیر برقی رکسروت

شیر برقی رکسروت در دسته شیرهای برقی هیدرولیک می باشد که به جهت ساختار فنی

باکیفیت و عملکرد مطلوب و بازدهی بالای خود، در جایگاه ویژه‌ای در میان شیرهای برقی قرار

گرفته است.

این محصول، ساخت کشور آلمان بوده و توسط شرکت Bosch Rexroth به گونه ای طراحی

شده است که تا حد ممکن در مصرف انرژی الکتریسیته هنگام کارکرد آن، صرفه جویی شود.

شیر برقی REXROTH در انواع مختلفی تولید می شود که هر یک کارایی و ویژگی های خاص

خود را دارند. دسته اول از این شیرهای برقی وظیفه مدیریت جریان سیال در سیستم های

هیدرولیک را با باز و بسته کردن مسیر حرکت مایع به عهده دارند.


دسته دوم نیز به منظور کنترل فشار سیال موجود در سیستم هیدرولیک، مورد استفاده قرار

می گیرند و دسته سوم نیز با هدف تنظیم جهت حرکت مایعات موجود در این سیستم ها،

بهره گیری می شوند.شیربرقی

انواع تاسیسات

لوازم و قطعات تاسیسات

فروش

شیر

فروش

شیر برقی

فروش

رکسروت

فروش رکسروت

شیر برقی رکسروت

فروش شیر برقی رکسروت

فروش شیر برقی

فروش شیر رکسروت

شیر رکسروت

عاملیت

فروش شیر

عاملیت فروش

فروش فروش

برقی

شیر برقی

عا

عامل

ل

م

قی

ر

ش

ب

عام

ق

سرو

رو

رک

فر

روش

س

شی

ا

ع

و

لی

ک

فروش شی

ت

مقایسه محصول