کارن صنعت

.تجهیزات کنترل و ابزار دقیق .انواع ترانسمیترهای فشار .کنترل کننده های سطح مایعات دما ، فشار ، گاز .تامین و تجهیز صنایع نفت،گاز پتعروشیمی،پالایشگاه ونیروگاهی