شماره های تماس

هیدروشیمی
نقره
تعداد محصولات غرفه: 48
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۴

تماس با ما

تلفن

  • ۰۰۹۸-۰۹۱۲-۴۱ ۶۲ ۱۹۸
  • ۰۰۹۸-۰۹۱۲-۹۶ ۱۲ ۷۲۴


فکس

  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۵۱۵۲۸


پست الکترونیکوب سایت هادفتر مرکزی

تهران،
ناصرخسرو، کوی خدابنده لو، کوی شهید کجوری، پاساژ میثاق، پلاک 4


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۴۱ ۶۲ ۱۹۸ ۰۰۹۱۲
 • ۹۶ ۱۲ ۷۲۴ ۰۰۹۱۲

شماره های همراه
 • ۹۱۲۱۹۸۶۲۴۱ ۰۰۹۸
 • ۹۱۲۷۲۴۱۲۹۶ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۳۹۵۱۵۲۸ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
ناصرخسرو ، کوی خدابنده لو ، کوی شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4