شماره های تماس

  دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

  مشخصات

   • نام:
   • دفتر مرکزی
   • آدرس:
   • خیابان قزوین-خیابان مخصوص-شماره ۵۹-کدپستی۱۳۳۳۹۶۳۹۱۶

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۵۵۴۲۵۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۵۵۴۲۵۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها

   • فکس:
   • ۵۵۴۲۵۸۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
  • امیر حسینیمدیریت
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۲۵۸۷۰فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۲۵۸۷۲
  • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۱۳۸۶۰۹


  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۵۵۴۲۵۸۷۰ ۰۲۱
  • ۵۵۴۲۵۸۷۱ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۱۳۸۶۰۹ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۵۵۴۲۵۸۷۲ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان قزوین-خیابان مخصوص-شماره ۵۹-کدپستی۱۳۳۳۹۶۳۹۱۶