شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان قزوین-خیابان مخصوص-شماره ۵۹-کدپستی۱۳۳۳۹۶۳۹۱۶

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۵۵۴۲۵۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۵۴۲۵۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۵۵۴۲۵۸۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • امیر حسینیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۲۵۸۷۰فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۲۵۸۷۲
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۱۳۸۶۰۹


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۵۵۴۲۵۸۷۰ ۰۲۱
 • ۵۵۴۲۵۸۷۱ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۲۱۳۸۶۰۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۵۵۴۲۵۸۷۲ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیابان قزوین-خیابان مخصوص-شماره ۵۹-کدپستی۱۳۳۳۹۶۳۹۱۶