شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • ولی امانیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۸۱۸۱۹۱فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۱۵۶۴۴۴
 • موبایل:


دفتر نمایندگی / شعبه کارخانه

مشخصات

  • نام:
  • کارخانه
  • آدرس:
  • آدرس کارخانه : تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار سروستان - بلوار مهستان - گل سرخ 4 - گوهر نایلون

تلفن ها

  فکس ها

   پست الکترونیک    فروشگاه مرکزی
    شماره های تماس
    • ۵۵۸۱۸۱۹۱ ۰۲۱
    • ۵۵۶۳۷۵۰۰ ۰۲۱
    • ۵۵۱۵۶۴۴۳ ۰۲۱


    شماره های فکس
    • ۵۵۱۵۶۴۴۴ ۰۲۱

    ایمیل ها

    وب سایت ها

    دفتر مرکزی
    تهران،
    آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412