دفتر نمایندگی

فکس ها

021-33990493

موبایل ها

009123497255
09122902499

وب سایت ها و ایمیل ها

info@zeinaly.ir
ttzgroup.co@gmail.com

آدرس

خیابان سعدی ، پاساژصدقی نژاد ،همکف ،پلاک 2