شماره های تماس
  دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

  مشخصات

   • نام:
   • دفتر نمایندگی
   • آدرس:
   • سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، ساختمان تهران الکتریک ، طبقه ۳ واحد ۴۰۳

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۳۳۹۹۹۱۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۹۰۱۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها

   • فکس:
   • ۹۹۹۲۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   • ناصر بهنام کیا
   • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۹۱۵۴فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۹۹۹۲۲۴
   • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۲۷۹۷۳۷


   دفتر نمایندگی
   شماره های تماس
   • ۳۳۹۹۹۱۵۴ ۰۲۱
   • ۳۳۹۹۰۱۵۵ ۰۲۱

   شماره های همراه
   • ۹۱۲۳۲۷۹۷۳۷ ۰۰۹۸
   • ۹۱۲۳۵۴۰۵۰۹ ۰۰۹۸

   شماره های فکس
   • ۹۹۹۲۲۴ ۰۲۱


   وب سایت ها

   دفتر مرکزی
   تهران،
   سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، ساختمان تهران الکتریک ، طبقه ۳ واحد ۴۰۳