شماره های تماس

نمایندگی بیمه سامان

بیمه سامان نمایندگی جنرال 6142 محمد وفائی
مشاوره و صدور فوری انواع بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه - ثالث - بدنه - آتش سوزی - مسئولیت - مهندسی -بیمه مسافرتی- تکمیل درمان - حوادث انفرادی- باربری .

1- بیمه عمر و تشکیل سرمایه
2- بیمه ثالث انواع اتومبیل
3- بیمه بدنه انواع اتومبیل
4- بیمه آتش سوزی
5- بیمه مسئولیت
6- بیمه مهندسی
7- بیمه حوادث انفرادی
8- بیمه باربری
9- بیمه عمر زمانی
10- بیمه مسافرتی
11- بیمه مراکز آموزشی
12- بیمه مسئولیت ساختمان.
13- بیمه مهندسی پروژه ها
14 - بیمه شکست ماشین آلات
15- بیمه باشگاه های ورزشی


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر نمایندگی
  شماره های تماس
  • ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۰۹۱۲۵۴۶۹۵۳۴ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  تهرانسر - انتهای بلوار گلها - پارکینگ مرکزی تهرانسر