گروه کاسپین تامین

این فروشگاه علاوه بر تامین- بالک- متریال- عنوان شده در سایت - ساخت- تولید- قطعات لاستیکی- تراش پلیمر- را نیز انجام میدهد.