شماره های تماس

پارت عمران قرن
برنز

دفتر نمایندگی
شماره های تماس
  • ۵۲۳۲۰۵۰۰ ۰۶۱
  • داخلی:۲۰۳-۲۰۷-۲۰۴ ۰
  • دفتر فروش و کارخانه : خوزستان،بندرماهشهر،شهرک صنعتی،شرکت پارت عمران قرن ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۶۳۵۴۸۵۹۱ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۸۹۷۷۵۷۸۵ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خوزستان – بندر ماهشهر– خیابان سعیدی – شرکت پارت عمران قرن (قیصری)