زنجیرهای صنعتی دماوندی

زنجیرهای صنعتی دماوندی

---
راهی که طی شده در شرایطی صورت پذیرفته که منابع اطلاعاتی ، دانشی فنی و تکنولوژی در این زمینه بسیار محدود بوده است. امید است با در اختیار قراردادن این مجموعه به عنوان یک مرجع مفید به وظایف خود عمل کرده باشیم.
تهیه این مجموعه با انگیزه آشنایی بیشتر صاحبان صنایع با محصولات متنوع این گروه صنعتی و اطلاع بیشتر در انتخاب محصول درخواستی انجام گردید. البته لازم به ذکر می باشد که به دلیل تنوع زیاد قطعات تولیدی، ما فقط به چند سرفصلی اکتفا کرده ایم و در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس :www.damavand-group Corn
مراجعه فرمایید.
به این امید که بتوانیم سهمی هرچند کوچک در راه شکوفائی جامعه صنعتی ایران داشته باشیم. این مجموعه را تقدیم به شما می نمائیم.

مرتضی سنقری (دماوندی)
مدیر عامل