شماره های تماس

تجهیز صنایع
دایموند

دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۶۶۷۳۸۶۷۳ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۷۵۴۷۷۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۶۶۷۴۳۴۶۴ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
امام خمینی ، کوچه سلطانی پاساژ جعفری پلاک 3