شماره های تماس

صنعت گستر پارسیان

بازرگانی صنعت گستر پارسیان در ابتدا به صورت فروشگاه فردی اداره می شد که بعد از گذشت چهار سال از سال 1389 به صورت گروهی با مشارکت# افراد مجرب و متعهد توانسته به کار خود ادامه دهد.


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۹۶۵۱۸ ۰۲۱
  • ۳۳۹۷۹۰۵۲ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۴۲۷۹۷۰۵ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان سعدی جنوبی ، کوچه شهید فخرایی ، پاساژصدقی نژاد ،طبقه دوم ، پلاک 107