گروه صنعتی پرشین
شماره های تماس
  دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

  مشخصات

   • نام:
   • دفتر نمایندگی
   • آدرس:
   • خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، کوچه ممتاز ، پلاک 21

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۴۶۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها

   • فکس:
   • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک   دفتر نمایندگی
   شماره های تماس
   • ۳۳۹۸۲۰۰۷ ۰۲۱
   • ۳۳۹۸۴۶۳۹ ۰۲۱
   • ۳۳۹۸۴۳۲۶ ۰۲۱
   • ۳۳۹۸۴۳۸۵ ۰۲۱

   شماره های همراه
   • ۹۱۲۷۳۵۲۳۴۱ ۰۰۹۸
   • ۹۱۲۴۹۸۱۴۹۳ ۰۰۹۸

   شماره های فکس
   • ۳۳۹۱۷۹۰۲ ۰۲۱


   وب سایت ها

   دفتر مرکزی
   تهران،
   خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، کوچه ممتاز ، پلاک 21