فلنج لب جوینت فولادی کربن استیل کلاس 150 300 رده 10 40

فلنج لب جوینت فولادی کربن استیل کلاس 150 300 رده 10  40
فلنج لب جوینت فولادی کربن استیل کلاس 150 300 رده 10  40

فلنج لب جوینت فولادی کربن استیل کلاس 150 300 رده 10 40
معرفی فلنج لپ جوینت:
فلنج لبه دار که به آن فلنج لپ جوینت هم می گویند جهت متصل نمودن به همراه کف رینگ استفاده می گردد. فلنج لپ جوینت یکی از انواع فلنج های به کار گرفته شده در صنایع مختلف است که 2 تکه است. شامل یک بخش شبیه به فلنج جوشی و یک بخش که به لوله جوش داده می شود.


مقایسه محصول

محصولات مرتبط فلنج لب جوینت فولادی کربن استیل کلاس 150 300 رده 10 40