خرید فلنج فولادی کربن استیل

خرید فلنج فولادی کربن استیل
خرید فلنج فولادی کربن استیل

خرید فلنج فولادی کربن استیل
متداول ترین استفاده از فلنج ها چست؟
فلنج ها در صنایع کاربرد و مصارف بسیاری دارند. نیاز است بدانید تمامی اتصالات لوله به تجهیزات نظیر مخزن های تحت فشار، پمپ ها، کمپرسورها و... از راه فلنج ها انجام می پذیرد. وصل شدن به شیرها و دیگر اقلامی که در مسیر لوله قرار دارند و احتیاج به تعمیرات احتمالی دارند به وسیله ی فلنج ها انجام می گردد.


مقایسه محصول

محصولات مرتبط خرید فلنج فولادی کربن استیل