بالابر ساختمانی و کاتر آسفالت بر پارس موتور / پمپ شناور

پمپ شناور

پمپ شناور

پمپ شناور

:

پمپ های

شناور از 4/1.1 اینچ تا 12 اینچ وتا ارتفاع حدوداّ 400 متر ساخته می شوند.دور موتور الکتروموتور مستغرق یا شناور 2900 دور می باشند.

مقایسه محصول