بالابر ساختمانی و کاتر آسفالت بر پارس موتور / پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی
کاربرد

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی

و

پمپ سانتریفیوژ افقی

*

افزایش فشار آب در بخش های صنعتی

، کشاورزی و ساختمانی*

انتقال آب سرد و گرم

برای سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع*دستگاه تصفیه آب RO آب شیرن کن ...

مقایسه محصول