بالابر ساختمانی و کاتر آسفالت بر پارس موتور / باکت زیر تخلیه

باکت زیر تخلیه

باکت زیر تخلیه

باکت زیر تخلیه

باکت های حمل بتن مخروطی

،

باکت

بتن ریزی با ظرفیت 500 لیتر ،750 لیتریو

باکت

1000 لیتری ،

باکت

2000 لیتری ،

باکت

3000 لیتری

باکت

اهرمی با جای نفر بر و باکت

گیربکسی

نفربر دار

مقایسه محصول