آسانسور ایمن الوند

شرکت آسانبر ایمن الوند استوار با تکیه بر دانش فنی و تجربه 20 ساله مدیران و کادر فنی از دانش آموختگان رشته مهندسی فناوری آسانسور بهره مند است . طراحی و اجرای پروژه های خاص و حرفه ای آسانسور در گروه های هیدرولیک، گرلس، روملس ، خودروبر و صندلی پله پیما از تخصص های این مجموعه است

دانلود کاتالوگ