چسب کاشت میلگرد ZETTEX زتکس

چسب کاشت میلگرد ZETTEX زتکس
چسب کاشت میلگرد ZETTEX زتکس


ویژگی ها و مزایای چسب کاشت میلگرد ZETTEX:

خشک شدن سریع

استفاده چند منظوره

بسیار قوی

مناسب جهت استفاده در سطوح کمی مرطوب

زمان گیرایی کوتاهچسب زتکس

چسب کاشت میلگرد زتکس

مزایا چسب زتکس

چسب زتکس

چسب کاشت میلگرد زتکس

چسب

میلگرد

ل

م

میل

ر

ش

ب

د

گ

کا

س

می

ا

گرد

ک

ت

مقایسه محصول

محصولات ویژه شیمیایی زارعی