چسب ام اس پلیمر MS زتکس Zettex

چسب ام اس پلیمر MS زتکس Zettex
چسب ام اس پلیمر MS زتکس Zettex

یک چسب همه کاره و درزگیر مناسب برای فواصل ساختمانی می باشد. این چسب کاما تطبیق پذیر با محیط بوده و قابلیت استفاده برای انواع سطوح برابر شفاف تر از سیلیکون 19و

اجسام را دارد. رنگ شفاف این محصول می باشد. تنها برای سطوح پلی اتیلن نمیتوان از این

محصول استفاده کرد.مزایا چسب زتکس

چسب زتکس

خرید چسب

اس

چسب زتکس

اس

پلیمر

چسب

ل

م

ر

ب

س

ا

لی

پ

ک

M

پلی

ت

مقایسه محصول