پخش کننده چسب زتکس zettex

پخش کننده چسب زتکس zettex
پخش کننده چسب زتکس zettex

قابل استفاده برای:

کلیه فلزات و چوب ، EDPM ، سرب ، روی ، مس ، آینه ها ، سنگ ، پلی استایرن ، پلاستیک

ها ، بتن و سنگ طبیعی را بهم می چسباند.مزایا چسب زتکس

فروش چسب

نمایندگی چسب

پخش کننده

چسب زتکس

پخش

چسب

پخش ک

خ

ش

ب

د

پخ

س

پخش کنن

پ

پخش کنند

ک

خش

ن

ت

ه

کن

پخش کن

مقایسه محصول