فروشنده چسب اکفیکس akfix

فروشنده چسب اکفیکس akfix
فروشنده چسب اکفیکس akfix

چسب فوری همه کاره 123 آکفیکس Akfix مدل 705 نوعی چسب دو جزئی است که از یک چسب سیانواکریلیتی با ویسکوزیته بالا و یک اسپری فعال کننده (هاردنر) تشکیل شده است. این چسب به دلیل غلظت مناسب چکه نمی کند و ریزش ندارد.به همین دلیل، علاوه بر

سطوح افقی، برای استفاده در سطوح عمودی نیز مناسب است. از موارد مصرف این چسب

می توان به صنایع چوب و ام دی اف (MDF) اشاره کرد.چسب اکفیکس

خرید چسب

نمایندگی چسب

چسب اکفیکس

چسب

فروشنده

روشن

ر

ش

ب

فی

د

فروش د

رو

فر

روش

س

ا

و

شن

فروشند

فروش

I

ک

ن

فروشن

ه

کف

مقایسه محصول