شماره های تماس
نتایج جستجو برای تگ 'تامین و تدارکات صنایع نفت گاز پتروشیمی نیروگاهی صنایع غذایی دارویی شیمیایی ساختمانی کارخانجات'

  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۶۶۱۴۳۶۸۲ ۰۲۱
  • ۶۶۱۴۱۷۸۴ ۰۲۱
  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷ ۰۰۹۸
  • ۹۳۵۷۹۲۳۶۴۱ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد