هامرصنعت / الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب

الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب

الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب
الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب

مقایسه محصول