بست کمربندی 25 سانتی متر ضخامت 4.8

بست کمربندی 25 سانتی متر ضخامت 4.8
بست کمربندی 25 سانتی متر ضخامت 4.8


تهران بست فروش بست کمربندی 25 سانتی متر ضخامت 4.8

بست کمربندی چیست؟

این بست جهت نگه داشتن چند جسم یا کابل در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد که به دلیل هزینه خیلی پایین وآسانی بسیار استفاده از آن‌ در موارد خیلی بالایی به کار گرفته می‌شود


مقایسه محصول