بست کمربندی 20 سانتی متر ضخامت 3.6

بست کمربندی 20 سانتی متر ضخامت 3.6
بست کمربندی 20 سانتی متر ضخامت 3.6تهران بست تولیدکننده بست کمربندی 20 سانتی متر ضخامت 3.6

کاربرد بست های کمربندی پلاستیکی:


- برای منظم کردن کابل و سیم های برق


- کاربرد در سفت کردن یا بستن وسایل به طور موقت

- مورد استفاده در صنعت برق و...


مقایسه محصول