بست کمربندی 10 سانتی متر ضخامت 2.5

بست کمربندی 10 سانتی متر ضخامت 2.5
بست کمربندی 10 سانتی متر ضخامت 2.5

تهران بست خرید بست کمربندی 10 سانتی متر ضخامت 2.5این بست جهت نگه داشتن چند جسم یا کابل در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد


که به دلیل هزینه خیلی پایین وآسانی بسیار استفاده از آن‌  در موارد خیلی بالایی به کار گرفته می‌شود.


مقایسه محصول