شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • مدیریت
 • تلفن: فکس:
 • موبایل:


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۵۹۹۰۸ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۶۶۱۹۱۷۸ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران