شماره های تماس

کلینیک دامپزشکی غرب
شماره های تماس
  • تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۰۲۱
  • ۴۴۴۱۱۹۲۱ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184